Bezoekers en deelnemers

Namens bevoegde instanties maakt de organisatie aanwezige bezoekers en deelnemers er op attent de volgende instructies in dit programmaboekje, en door de omroeper, stipt in acht te nemen.

  1. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen als u zich niet achter de afzettingen bevindt.

  2. Oversteken anders dan op aangewezen plaatsen, of het zich bevinden na 09.15 uur op het circuit is ten strengste verboden.

  3. Elke bezoeker met kinderen neemt de verplichting en de verantwoordelijkheid om de kinderen onder zeer strenge controle te houden.

  4. Gooi geen afval of ander voorkomend materiaal (bijv. plastic bekers, flesjes enz) op de wegen, voorkom hiermee eventuele ongevallen.

  5. Loslopende dieren worden niet op het circuit toegelaten. Dit geldt ook voor de aanwonende van het circuit.

  6. Begeeft u zich in geen geval op het circuit, ook niet voor het eventueel helpen van een renner.

  7. Orders van politie, baan- en wedstrijdcommissarissen, Rode Kruis of controlepersoneel onverwijld opvolgen.

Noch de organiserende vereniging, noch de eigenaren van de terreinen, noch de aanwezige officials nemen op enigerlei wijze verantwoordelijkheid op zich, of zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor de handelingen van de deelnemers zelf, vóór, tijdens of na de wedstrijden, tegenover de deelnemers zelf, of tegenover anderen of hun rechtverkrijgenden.